• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

promotion set การ์ดแต่ง

โปร1

1. การ์ด 5x7 นิ้ว กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้านฟรี 500 ใบ/ แบบ

2. สมุดอวยพร ขนาดสำเร็จ A4 จำนวน 1 เล่ม
- ปกแข็ง พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว พิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท
- เนื้อใน การ์ดขาว 120 แกรม ไม่พิมพ์ จำนวน 50 แผ่น
เข้าเล่มห่วงลวดสีขาวตลอดแน
**ใช้แบบเหมือนหน้าการ์ดเท่านั้น!!**
โปร2
set การ์ด B

1. การ์ด 5x7 นิ้ว กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้านฟรี 500 ใบ/ แบบ

2. ซอง 5x7 นิ้ว หนา 100 แกรม ไม่มีกลิ่นโปร3
set การ์ด C

1. การ์ด 5x7 นิ้ว กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้านฟรี 500 ใบ/ แบบ

2. ซอง หนา 100 แกรม ไม่มีกลิ่น 500 ซอง

3. สมุดอวยพร ขนาดสำเร็จ A4 จำนวน 1 เล่ม
- ปกแข็ง พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว พิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท
- เนื้อใน การ์ดขาว 120 แกรม ไม่พิมพ์ จำนวน 50 แผ่น
เข้าเล่มห่วงลวดสีขาวตลอดแน
**ใช้แบบเหมือนหน้าการ์ดเท่านั้น!!**โปร4
set การ์ด D

1. การ์ด 5x7 นิ้ว กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้านฟรี 500 ใบ/ แบบ

2. สมุดโน้ต ขนาดสำเร็จ A6 จำนวน 500 เล่ม
- ปก อาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว
- เนื้อใน ถนอมสายตา 75 แกรม ไม่พิมพ์ จำนวน 9 แผ่น
เข้าเล่มเย็บแม็กมุงหลังคา
**หน้าปกใช้แบบเหมือนหน้าการ์ดเท่านั้น!!**
ติดต่อขอใบเสนอราคา